• » PALYATİF BAKIMDA TEMEL EĞİTİM KURSU - 11 MART 2018

  EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
  Programın amacı, ilk kez palyatif bakım kursuna katılan bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak, palyatif bakım gereksinimi olan hasta ve ailelerin yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

  EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ
  Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

  • Palyatif bakım amacını, felsefesini ve ilkelerini bilir.
  • Hasta ve ailesinin palyatif bakım gereksinimlerini saptayabilir.
  • Palyatif bakım gereksinimi doğrultusunda eğitim planlayabilir ve uygulayabilir.
  • Hasta ve ailesini servise kabul edilme kriterleri hakkında bilgilendirebilir.
  • Hasta ve ailesinin taburculuk planını yapabilir.
  • Disiplinler arası iletişim kurabilir.
  • Disiplinler arası çalışma zorluklarının farkındadır ve fırsatlar oluşturabilir.

  EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
  Program içeriği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  EĞİTİMCİLER
  Kursta, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Palyatif Bakım Merkezi’nin konu ile ilgili öğretim üyeleri ve konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev alacaktır.

  EĞİTİM YÖNTEMLERİ
  • Konuların sözlü anlatımı
  • Slayt sunumları
  • Soru - cevap
  • Grup çalışması
  • Vaka çalışması

  EĞİTİM DOKÜMANLARI
  Eğitim dokümanları, güncel bilgiler ışığında literatürden yararlanılarak hazırlanmıştır. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

  BAŞARI KRİTERLERİ
  Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları ve uygulamada başarılı olmaları gerekir.
  Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

  VERİLECEK BELGE
  Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” kurs sonunda verilir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu kursa; tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının palyatif bakım ve onkoloji kliniklerinde çalışan ya da palyatif bakım hastalarına bakım veren ya da verecek olan sağlık profesyonelleri katılabilir.

  *Eğitimlere katılım sınırlı olacağından talep önceliğine göre kayıt yapılacaktır.

 • » PALYATİF BAKIMDA EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU - 11 MART 2018

  EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
  Bu programın amacı,  palyatif bakım hizmeti içinde aktif görev alan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının palyatif bakım eğitimini verirken programın içeriğini nasıl oluşturacağı, eğitimi hazırlarken kolaylaştıran prensiplerin neler olduğunu anlatmak, eğitimcilerin becerilerini artırmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

  EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ
  Bu programı tamamlayan katılımcılar:

  • Eğitimci programı oluşturabilir.
  • Eğitici eğitimi verirken eğitimcilerle etkin iletişim kurabilir.
  • Eğitici eğitimine yönelik eğitim yöntemlerini bilir.
  • Eğitimi kolaylaştıran prensipleri bilir ve uygulayabilir.

  EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
  Program içeriği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  EĞİTİMCİLER
  Kursta, eğitici eğitiminden sorumlu ve eğitim konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.

  EĞİTİM YÖNTEMLERİ
  • Konuların sözlü anlatımı
  • Slayt sunumları
  • Soru - cevap
  • Grup çalışması
  • Vaka çalışması
  • Rol alma yöntemleri kullanılarak interaktif bir sunumun olması sağlanır.

  EĞİTİM DOKÜMANLARI
  Eğitim dokümanları, güncel bilgiler ışığında literatürden yararlanılarak hazırlanmıştır. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

  BAŞARI KRİTERLERİ
  Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları ve uygulamada başarılı olmaları gerekir.
  Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

  VERİLECEK BELGE
  Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayan katılımcılara Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı“ Eğiticinin Eğitimi Sertifikası” kurs sonunda verilir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu kursa; en az bir kez palyatif bakım kursuna katılmış, kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki palyatif bakım hastalarına bakım veren sağlık profesyonelleri katılabilir.

  *Eğitimlere katılım sınırlı olacağından talep önceliğine göre kayıt yapılacaktır.


 
     
Hekim Hakları
Derneği
  Bilimsel Sekreterya
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Adem Akçakaya
Kongre Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Fatma Betül Çakır
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydoğdu
Öğr. Gör. Meryem Başıbüyük
Muharrem Şimşek
GSM: 0 530 108 04 04
bvugenelkoordinator@yahoo.com
 
  Organizasyon Sekreteryası
Pia Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri
Merkez Mah. Reha Yurdakul Sok.
No:17 D:3 Şişli - İstanbul
Tel:  0 212 296 05 23
Faks:  0 212 296 05 24
GSM: 0533 744 72 15
berfin.kaya@piadanismanlik.com
     
  LookUs & Online Makale