• 09 Mart 2018 Detaylar için tıklayın...
  08:00 - 08:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
  08:30 - 08:45 Palyatif Bakım ile Neden İlgilenmeliyiz? Prof. Dr. Adem Akçakaya
  08:45 - 10:15 Dünyada Palyatif Bakım Yapılanmaları, Palyatif Bakım Eğitimi
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
  08:45 - 09:05 Amerika ve Kanada'da palyatif bakım modelleri * Tayreez Mushani
  09:05 - 09:25 Avrupa'da palyatif bakım yapılanması Paz Fernandez-Ortega
  09:25 - 09:45 Ortadoğu'da palyatif bakım uygulamaları Tikva Meron
  09:45 - 10:00 Türkiye'de palyatif bakımın geldiği nokta ve geleceği Prof. Dr. Murat Gültekin
  10:00 - 10:15 Tartışma
  10:15 - 10:30 Kahve Molası
  10:30 - 11:50 Türkiye'de ve Dünyada Hospis Yapılandırılması
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hamza Müslümanoğlu, Op. Dr. Orhan Koç
  10:30 - 10:50 Avrupa'da palyatif bakım ve hospisin standartları ve normları Dr. Andreas Stähli
  10:50 - 11:05 Türkiye'de tarihi gelişim içinde hospis kavramı Doç. Dr. İsmail Okan
  11:05 - 11:20 Türkiye'de bütünleşik sağlık uygulamaları Op. Dr. Orhan Koç
  11:20 - 11:35 Dünyada hospis örnekleri: Türkiye’de ideal hospis nasıl olmalı?  Öğr. Gör. Meryem Başıbüyük
  11:35 - 11:50 Tartışma
  11:50 - 13:00 Öğle Yemeği - Poster Sunumları
  13:00 - 14:05 Ölüm ve Etik
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan İlkılıç
  13:00 - 13:40 Ölüm sırasında verilen hizmet: Bireysel, profesyonel ve toplumsal yükümlülük ve kültür Prof. Dr. Hans-Martin Sass
  13:40 - 13:55 Palyatif tıp uygulamalarının kültürümüzde temelleri Prof. Dr. İlhan İlkılıç
  13:55 - 14:05 Tartışma
  14:05 - 15:35 Palyatif Bakımda Bütüncül (Holistik) Yaklaşım
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Belce, Prof. Dr. Üzeyir Ok
  14:05 - 14:35 Palyatif bakımda ailenin desteklenmesi Prof. Dr. Sheila Payne
  14:35 - 15:05 Palyatif bakımda ileri bakım planı Dr. Stuart Milligan
  15:05 - 15:20 Dünya ve Türkiye'de spiritüel bakıma yaklaşım Prof. Dr. Üzeyir Ok
  15:20 - 15:35 Tartışma
  15:35 - 15:50 Kahve Molası
  15:50 - 16:00 Palyatif bakımda akılcı ilaç kullanımı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydoğdu
  16:00 - 17:15 Palyatif Bakımın Geliştirilmesi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rejin Kebudi, Prof. Dr. Türkinaz Aştı
  16.00 - 16.15 Palyatif bakımda araştırma: Sorunlar ve stratejiler Prof. Dr. Nursen Nahçivan
  16.15 - 16.30 Palyatif bakımda ölçme ve değerlendirme araçları Öğr. Gör. Huriye Kızıltan
  16.30 - 16.45 Gönüllülerin örgütlenmesi - Medya desteği Doç. Dr. Ayfer Aydın
  16.45 - 17.00 Türkiye'de pediatrik palyatif bakım Doç. Dr. Fatma Betül Çakır
  17.00 - 17:15 Tartışma
  17.15 – 18.50 Sözlü Bildiri Sunumları 1
    Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fatma Betül Çakır, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydoğdu 

  * (Video Konferans)

 • 10 Mart 2018 Detaylar için tıklayın...
  08:30 - 09:30 Palyatif Bakımda İletişim
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Kömürcü
  08:30 - 08:45 Hasta - aile iletişimi ve kötüyü haber verme: Hekim perspektifi Prof. Dr. Şeref Kömürcü
  08:45 - 09:00 Hasta - aile iletişimi ve kötüyü haber verme: Hemşire perspektifi Doç. Dr. Nazmiye Kocaman
  09:00 - 09:15 Hasta - aile iletişiminde yöntem nasıl olmalı?: Psikiyatrist yaklaşımı Prof. Dr. Sedat Özkan
  09:15 - 09:30 Tartışma
  09:30 - 10:45 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi I
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hacı Mehmet Türk, Hemş. Figen Bay
  09:30 - 09:45 Son dönem hastalarında semptom yönetimi Prof. Dr. Hacı Mehmet Türk
  09:45 - 10:00 İleri evre kanser hastasında sık görülen semptomlarda hemşire bakımı Prof. Dr. Gülbeyaz Can
  10:00 - 10:15 Deliryum yönetimi Prof. Dr. İsmet Kırpınar
  10:15 - 10:30 Basınç yarası bakımı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydoğdu
  10:30 - 10:45 Tartışma
  10:45 - 11:00 Kahve Molası
  11:00 - 12:30 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi II
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meltem Uyar, Prof. Dr. Anahit Coşkun
  11:00 - 11:30 Palyatif bakımda ağrı tedavisinde basamaklandırma ve ağrı kontrolünde güncel yaklaşımlar Prof. Dr. Meltem Uyar
  11:30 - 11:45 Palyatif bakımda ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Kürşad Gül
  11:45 - 12:00 Palyatif bakımda solunum sıkıntısına yaklaşım Doç. Dr. Mehmet Atilla Uysal
  12:00 - 12:15 Palyatif bakımda postür ve egzersizin önemi Prof. Dr. Teoman Aydın
  12:15 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği - Poster Sunumları
  13:30 - 14:30 Palyatif Bakımda Beslenme
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Osman Ekinci
  13:30 - 13:45 Yoğun bakım ve palyatif bakım ilişkisi Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya
  13:45 - 14:00 Palyatif bakım ünitesinde nütrisyon Doç. Dr. Osman Ekinci
  14:00 - 14:15 Palyatif bakımın evde bakıma entegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Hilal Özkaya
  14:15 - 14:30 Tartışma
  14:30 - 15:30 Palyatif Bakımda Fitoterapi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Kartal, Prof. Dr. Adem Akçakaya
  14:30 - 14:45 Palyatif bakımda fitoterapik uygulamalar Prof. Dr. Canfeza Sezgin
  14:45 - 15:00 Palyatif bakımda aromaterapi Prof. Dr. Murat Kartal
  15:00 - 15:15 Palyatif bakımda akupunktur ve enerji tıbbı metodları Op. Dr. Esra Kırsever
  15:15 - 15:30 Tartışma
  15:30 - 15.45 Kahve Molası
  15:45 - 18:15 Sözlü Bildiri Sunumları 2
    Oturum Başkanları: Öğr. Gör. Huriye Kızıltan, Öğr. Gör. Meryem Başıbüyük
 • 11 Mart 2018 Detaylar için tıklayın...
  SALON 1 PALYATİF BAKIMDA EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
    Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Adem Akçakaya, Doç. Dr. Fatma Betül Çakır
  09:00 - 10:00 Eğiticinin Eğitimini Kolaylaştıran Prensipler Prof. Dr. Semra Özçelik
  10:00 - 11:00 Bu Eğitimin Diğer Eğitim Seçeneklerinden Farkı Prof. Dr. Adem Akçakaya
  11:00 - 11:15 Kahve Molası
  11:15 - 12:15 Uzmanlık Eğitimi - Palyatif Bakım Profesyonelleri Dr. Serdar Gürel
  12:15 - 13:15 Eğitim Müfredatının Ortaya Konulması Prof. Dr. Sema Dilek Arıcı
  13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
   
  SALON 2 PALYATİF BAKIMDA TEMEL EĞİTİM
    Kurs Yöneticileri: Öğr. Gör. Meryem Başıbüyük, Med. Fiz. Uzm. Ali Hikmet Eriş
  09:00 - 10:00 Palyatif Bakımın Amacı, Felsefesi, İlkeleri Opr. Dr. Mehmet Bülent Erdoğan
  10:00 - 11:00 Palyatif Bakımda Hasta ve Yakını Eğitimi Uzm. Hurişah Aksakal
  11:00 - 11:15 Kahve Molası
  11:15 - 12:15 Palyatif Bakım Hastasının Sevk Yönetimi ve Evde Bakımı Emine Kurtluk
  12:15 - 13:15 Palyatif Bakıma Kabul ve Taburcu Edilme Kriterleri Hemş. Gamze Sezer
  13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
 
     
Hekim Hakları
Derneği
  Bilimsel Sekreterya
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Adem Akçakaya
Kongre Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Fatma Betül Çakır
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydoğdu
Öğr. Gör. Meryem Başıbüyük
Muharrem Şimşek
GSM: 0 530 108 04 04
bvugenelkoordinator@yahoo.com
 
  Organizasyon Sekreteryası
Pia Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri
Merkez Mah. Reha Yurdakul Sok.
No:17 D:3 Şişli - İstanbul
Tel:  0 212 296 05 23
Faks:  0 212 296 05 24
GSM: 0533 744 72 15
berfin.kaya@piadanismanlik.com
     
  LookUs & Online Makale